Ιστορικό του ΟΑΣ

Στο παρακάτω πίνακα, φαίνονται τα βασικά έργα και προγράμματα του Ο.Α.Σ. Α.Ε. από το 1988 μέχρι σήμερα.

TΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ LEADER Υπ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

3.402.465,15 €

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 500 KW. EOK/D.G ΧVII

880.410,86 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΗΝΗΜΕΙΩΝ , ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ &ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΟΠ ΚΡΗΤΗΣ

355.099,05 €

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΟΠ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

184.886,28 €

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΑΦΙΔΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΠ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

146.735,14 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ Μ.Μ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΠ ΚΡΗΤΗΣ

67.498,17 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Κ.Τ, ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕUROFORM, NOW

525.566,42 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ LEDA /ΕΟΚ

29.347,03 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (1990-1993) SPEC

45.487,89 €

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ SAPICEOK/Γ.Δ ΧVI

67.498,17 €

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ SAPICEOK/Γ.Δ XVI

58.694,06 €

EYΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1990-1991) ΕΟΚ (Γ.Δ.ΧΙ)

44.020,54 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΙΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ LEADER Υπ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

3.521.643,43 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Μ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LEADER

67.498,17 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ LEADER

86.573,73 €

MNHMEIA EΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ INTERREG II

440.205,43 €

AIOΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 2,5 MW Ε.Ε.(Γ.Δ. XVII) THERMIE

3.228.173,15 €

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 2,4 MW E.E. (Γ.Δ. ΧVII) THERMIE

3.228.173,15 €

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 5 MW Νόμος 1892/90

6.456.346,29 €

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 1,2 MW Ε.Π.ΑΝ.

1.907.556,86 €

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2ΚΠΣ/ΕΟΤ- Ε.Ε.

2.212.765,96 €

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2ΚΠΣ /ΑΝΑΠΤ.ΚΡΗΤΗΣ- Ε.Ε.

85.106,38 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TERRA – DIAS Ε.Ε./DGXVI, – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

29.347,03 €

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΚΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΤΑΝΟΥ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

159.479,09 €

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ ΑΧΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

195.674,25 €

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΟΥΔΟΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.

158.730,74 €

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΠ.ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΙΙ

352.164,34 €

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

270.000,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

185.000,00 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΥOUTHSTART, ADAPT.κ.λ.π

29.347,03 €

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

96.845,19 €

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

1.869.405,72 €

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΧΩΔΕ

88.041,09 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ σε Ευρώ

30.375.000,00 €

Αναπτυξιακά Αποτελέσματα

 • ΕΧΕΙ ΠΕΤΥΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 29 εκατ. Ευρώ.
 • ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κλπ) ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 9 εκατ. Ευρώ.
 • ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 59 εκατ. Ευρώ.
 • ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κλπ) ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 17 εκατ. Ευρώ.
 • ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΗΛ. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ κλπ.) 35 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
 • ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΝΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
 • ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 100 ΝΕΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
 • ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 200 ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Επιπρόσθετες Συμβολές

 • Στην αξιοποίηση τοπικών πόρων, τοπικών προϊόντων, παραδοσιακών τεχνών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, όπως το ελαιόλαδο, το κρασί, τα παραδοσιακά γλυκά, τα βιολογικά προϊόντα, ο Αγροτικός και πολιτιστικός τουρισμός , οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κλπ.
 • Στην διάδοση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και νέας τεχνογνωσίας και στον εκσυγχρονισμό κι την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τεχνικής υποστήριξης, μεταφοράς τεχνογνωσίας κλπ.
 • Στην αύξηση του τοπικού εισοδήματος.
 • Στην δημιουργία ειδικών υποδομών ανάπτυξης, όπως είναι οι φυσιολατρικές και πολιτιστικές διαδρομές κλπ.
 • Στην μελέτη και τη λύση προβλημάτων του τόπου.
 • Στην τεκμηρίωση και στήριξη προτάσεων και αιτημάτων του τόπου για έργα και υπηρεσίες.
 • Στην διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιές και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, όπως έργα συντήρησης αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων, διαμόρφωσης χώρων κλπ.
 • Στην δημιουργία και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στον τόπο, όπως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» κ.α.
 • Στην προβολή και διαφήμιση του τόπου, των προϊόντων και των πλεονεκτημάτων του με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, δράσεις προβολής και δημοσιότητας κλπ.
 • Στην δημιουργία πρότυπων έργων και δράσεων τοπικής ανάπτυξης όπως τουριστικές διαδρομές και το πληροφοριακό τους σύστημα, η ανάδειξη μνημείων, το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, τα έντυπα προβολής, οι διεθνείς σχέσεις κλπ.
 • Στην ανάπτυξη συναίνεσης και συνεργασίας για την τοπική ανάπτυξη.
 • Στην προώθηση της περιφερειακής τοπικής ανάπτυξης σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Έχει δημιουργήσει Τοπικό Γραφείο Απασχόλησης και παρέχει πληροφόρηση, συμβουλές, τεχνική υποστήριξη στους ανέργους σε θέματα κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού, απασχόλησης, δημιουργίας διαφόρων δραστηριοτήτων κλπ.
 • Έχει δημιουργήσει Γραφείο Toυρισμού μελετά τις δυνατότητες και τις προοπτικές για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Επαρχία Σητείας, υλοποιεί προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής, διαφήμισης και προώθησης της Επ. Σητείας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και στηρίζει τις τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Λειτουργεί γραφείο υποστήριξης μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων το οποίο παρέχει πληροφόρηση και τεχνική /συμβουλευτική υποστήριξη στις Μ.Μ.Ε και χειροτεχνικές μονάδες της Επαρχίας Σητείας σε θέματα:
  • Οργάνωσης, μηχανοργάνωσης, διοίκησης & λειτουργίας.
  • Χρηματοδοτήσεων
  • Ενέργειας και νέων τεχνολογιών
  • Αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και κινήτρων για τις Μ.Μ.Ε.
  • Επεξεργασίας και τυποποίησης των προϊόντων
  • προβολής και προώθησης των προϊόντων στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά.
 • Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί στοιχεία που αφορούν τις Μ.Μ.Ε της περιοχής.
 • Διερευνά και αξιολογεί τις ανάγκες τα προβλήματα , τις δυνατότητες και τις προοπτικές εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των διαφόρων κλάδων ΜΜΕ και χειροτεχνιών της Επαρχίας Σητείας.
 • Εκπονεί, αναθέτει, παρακολουθεί, αξιολογεί και εφαρμόζει μελέτες σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, οργάνωσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού για διάφορους κλάδους ή μεμονωμένες ΜΜΕ.
 • Έχει συμβάλει στην κατασκευή αγροτουριστικών καταλυμάτων συνολικής δυναμικότητας 100 κλινών.
 • Έχει υλοποιήσει φυσιολατρικές και πολιτιστικές διαδρομές σε πολλά σημεία της Επαρχίας.
 • Οργανώνει συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας και άλλες εκδηλώσεις για την ανταλλαγή εμπειριών , την ενημέρωση και τις σύγχρονες εξελίξεις καθώς και για την προβολή και προώθηση των αιτημάτων του τόπου.
 • Λαμβάνει μέρος σε εκδηλώσεις όπως οι παραπάνω στο εσωτερικό και το εξωτερικό για ενημέρωση και προβολή των τοπικών θεμάτων.
 • Υποστήριξε και υποστιρίζει πολλές δημοσιογραφικές αποστολές από το εσωτερικό και το εξωτερικό για την προβολή του τόπου και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του.
 • Έχει καταρτίσει φακέλους υποβολής προτάσεων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Υποστηρίζει μεγάλο αριθμό φοιτητών και σπουδαστών για την εκπόνηση εργασιών ή για πρακτική άσκηση.
 • Αποτελεί σχολείο στελεχών τοπικής ανάπτυξης που στελέχωσαν δημοτικές και άλλες επιχειρήσεις.
 • Ο ΟΑΣ Α.Ε. είναι η πρώτη (αρχαιότερη) αναπτυξιακή εταιρεία της Ελλάδας , άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυξη του θεσμού στην Ελλάδα , την εδραίωση και κατοχύρωση του, για την μεταφορά της διεθνούς εμπειρίας κα την ανάπτυξη και τη διάδοση της τεχνογνωσίας της τοπικής ανάπτυξης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο